Zgodnie z brzmieniem art. 27 Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 [Ustawa], Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby naszej firmy:

ASERPOL Wielobranżowa Hurtownia Internetowa
ul. Nowodworska 15
59-220 Legnica

Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem!


Informacje szczegółowe

1.  Konsument, który w Hurtowni Internetowej zawarł Umowę kupna/sprzedaży może odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.

2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów, w tym Umów o świadczenie Usług Dodatkowych – od dnia ich zawarcia.

 3.W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Usługodawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę Towarów), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

4. Usługodawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Usługodawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Towar należy odesłać lub przekazać na adres: ASERPOL Wielobranżowa Hurtownia Internetowa.,  ul. Nowodworska 15, 59-220 Legnica, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

6. Towar musi byc zapakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport do serwisu.

7. W powyższym zgłoszeniu należy okreslić tryb reklamacji, z jakiego chcesz skorzystać - zwrot towaru lub gwarancja.

8. W przypadku zgłoszenia tytułem gwarancji, wymagane jest dołączenie kserokopii faktury lub paragonu, oryginalnej karty gwarancyjnej (jeśli produkt takową posiada) oraz szczegółowego opisu usterki wraz z informacją o okolicznościach jej występowania.

9. Reklamowany towar można odebrać tą samą drogą jaką został do nas dostarczony - w siedzibie firmy (w przypadku zgłoszenia przez sklep) lub kurierem (w przypadku zgłoszenia pocztowego).

10. W przypadku odbioru zgłoszenia w sklepie stacjonarnym, reklamowany towar należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych.

Jak zareklamować?

Jeżeli zgłaszasz reklamację po raz pierwszy opisz jakie uszkodzenia występują w Twoim produkcie w formularzu reklamacyjnym, który znajduje się poniżej. Podaj również numer swojego Zamówienia i szczegółowe dane kontaktowe, które będą niezbędne Konsultantowi do weryfikacji Twojego zgłoszenia. Następnie formularz rejestracyjny dołącz wraz z kopią faktury VAT do przesyłki.

POBIERZ FORMULARZ REKLAMACYJNY


Masz pytania? Napisz do nas na adres: hurt@aserpol.pl