Regulamin zakupów

 

§ 1 STRONY TRANSAKCJI

Stroną dokonującą zakupów w  www.eurohurt.legnica.pl jest pełnoletnia osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat bądź firma (zwana dalej „Nabywca”).

Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych na stronach www.eurohurt.legnica.pl oraz www.dasy.pl jest firma ASERPOL Wielobranżowa Hurtownia Internetowa, ul. Nowodworska 15, 59-220 Legnica.

 

§ 2 BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkie transakcje zawierane drogą elektroniczną są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

 

§ 3 OFERTA SKLEPU

Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w polskich złotych.

Oferta sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

Produkty zawarte na stronach sklepu są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty i zezwolenia dopuszczające je do obrotu na terenie Polski.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

Zdjęcia poszczególnych produktów przedstawione w ofercie sklepu mogą różnić się od wyglądu rzeczywistego owych produktów. Fotografie, proporcje i kolorystyka produktów są wynikiem elektronicznego przetwarzania obrazu. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Nabywcy, np. różna kolorystyka lub proporcje, nie mogą być podstawą do reklamacji zamówionego towaru.

 

 

§ 4 ZAMÓWIENIA

Zamówienia może dokonać każda osoba pełnoletnia bądź firma. Składanie zamówień w www.eurohurt.legnica.pl odbywa się poprzez

złożenie zamówienia poprzez system sprzedaży sklepu („dodaj do koszyka”).


W przypadku zakupów hurtowych należy założyć konto w sklepie, wypełniając przy tym pola "FIRMA" i "numer NIP". Po założeniu konta należy przesłać do naszej firmy mailem aktualne dokumenty rejestrowe NIP, REGON. Podane dane są weryfikowane przez nasz system i naszych konsultantów do spraw sprzedaży. Po pozytywnej weryfikacji, Klient otrzymuje na swoją skrzynkę mail z informacją o otrzymaniu statusu hurtownika, co umożliwi zakup on-line w cenach hurtowych. Minimalna kwota zakupów w hurtowni to 1000 zł(nie dotyczy odbiorców detalicznych).

 

Niezwłocznie po złożeniu zamówienia sklep wyśle do Nabywcy e-mail z wiadomością potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

Potwierdzenie zostanie wysłane na adres wskazany w formularzu lub e-mailu od Nabywcy.

Przy zamówieniu płatnym przy odbiorze oczekujemy od Nabywcy potwierdzenia chęci zakupu na maila hurt@aserpol.pl

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu.

W przypadku, gdy towar objęty zamówieniem nie jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu, nabywca niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie określonym dla realizacji zamówienia dotyczącego danego towaru, informowany jest o tym poprzez wysłanie do niego e-maila. Nabywca po otrzymaniu powyższego e-maila podejmuje decyzje o dalszym sposobie realizacji zamówienia (rezygnacja z części zamówienia, wydłużenie czasu oczekiwania na realizację zamówienia, anulowanie całości zamówienia).

W przypadku, gdy w terminie 5 dni roboczych od wysłania do nabywcy przez sklep wiadomości o stanie zamówienia nabywca nie podejmie żadnej decyzji co do dalszej realizacji zamówienia, zamówienie zostanie anulowane w części, która nie może być przez Sklep zrealizowana.

W przypadku towarów objętych promocją lub wyprzedażą, zamówienia będą realizowane według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

Do każdego realizowanego zamówienia dołączony jest paragon lub na życzenie faktura VAT.

 

Nabywca może wycofać zamówienie w całości lub w części do momentu wysłania towaru. W celu odwołania zamówienia prosimy powiadomić nas o zaistniałym fakcie telefonicznie: 728247950 (pon.-pt. 9:00-16:00) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia na każdym etapie jego realizacji w szczególności dotyczy to przypadków, w których na skutek oczywistych omyłek pisarskich lub błędów technicznych wystąpiła oczywista i rażąca niezgodność ceny.

Anulowanie zamówienia przez Kupującego w trakcie dostawy lub po dostarczeniu zakupionego sprzętu spowoduje obciążenie Kupującego kosztami przesyłki poniesionymi przez Sklep oraz kosztami zwrotu sprzętu do magazynu.

W przypadku nie odebrania przesyłki pobraniowej (płatnej przy odbiorze) z winy Kupującego (podany błędny adres wysyłki, nie odebranie przesyłki) sklep obciąży Kupującego kosztami wysyłki tego zamówienia oraz kosztami zwrotu oraz zablokuje możliwość zakupu do momentu uregulowania w/w należności.

Zamówienia w www.eurohurt.legnica.pl składać można 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu korzystając z witryny internetowej lub poczty elektronicznej.

 

§ 5 DOSTAWA I ODBIÓR ZAMÓWIEŃ

Towary objęte zamówieniem, dostarczane są do Klienta za pośrednictwem: usługi transportowej świadczonej przez firmy kurierskiej (przesyłka kurierska), możliwy jest również odbiór osobisty zamówionego towaru w naszym oddziale na ul.Nowodworska 15, 59-220 Legnica.

Dostawa towaru odbywa się w sposób określony przez nabywcę w formularzu pod podany tam adres, przy czym może być to wyłącznie adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiana adresu dostawy jest możliwa tylko przy uprzedniej akceptacji przez pracownika sklepu.

 

Na liście przewozowym oprócz adresu jest wpisany numer telefonu kontaktowego podany przy składaniu zamówienia, co pozwala Kurierowi na ewentualny kontakt przed próbą doręczenia paczki. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego przy próbie doręczenia przesyłki.

 

Nabywca ma obowiązek sprawdzenia w obecności przewoźnika dostarczonego towaru/towarów pod kątem uszkodzeń mechanicznych i zgodności dostawy z zamówieniem. W przypadku zauważenia braków lub uszkodzeń należy spisać Protokół szkody, w którym należy opisać uszkodzenia towaru (nawet najmniejsze uszkodzenia opakowania), oraz datę i godzinę doręczenia Ci przesyłki przez kuriera.  Wysyłany przez nas towar jest w 100% sprawny.

 


§ 6 PŁATNOŚCI

Nabywca w Zamówieniu wskazuje formę płatności.

Nabywca może wybrać następujące formy płatności:

gotówką (odbiór osobisty),

za pobraniem (przesyłka kurierska), Dla hurtowników możliwość wysyłki za pobraniem po wpłacie 20% wartości zamówienia.

przelew (przesyłka kurierska).

W przypadku płatności „przelew” wydanie/wysłanie towaru Nabywcy następuje po uprzednim zaksięgowaniu środków finansowych na koncie Sklepu.

 

 

§ 7 ZWROTY I REKLAMACJE

Nasz sklep w pełni respektuje Państwa prawa wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny(Dz. U. Nr 22, poz. 271).

Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania towaru/towarów, pod warunkiem, że towar jest nieuszkodzony, nie był używany, jest czysty. Sklep nie przyjmuje przesyłek pobraniowych i przesyłek na koszt odbiorcy. Razem ze zwracanym produktem należy przesłać paragon lub kopię faktury, oświadczenie zwrotu, instrukcje obsługi i kartę gwarancyjną. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Jeżeli na fakturze znajdują się również inne towary nie podlegające zwrotowi, to po zmianie zamówienia odeślemy Państwu fakturę korygującą.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadkach dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.

Gwarantujemy zwrot w wysokości ceny produktu na fakturze (paragonie) w terminie 14 dni od chwili jego otrzymania. Kwotę prześlemy przelewem na Państwa konto.

 

Towary dostępne w sklepie objęte są 12 miesięczną gwarancją (chyba, że w opisie przedmiotu podany jest inny termin).

 

Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia towaru w obecności przewoźnika. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej protokołu szkody oraz przesłanie go na adres sklepu. Bez spisanego protokołu z przewoźnikiem, reklamacje związane z uszkodzeniem towaru podczas transportu nie będą rozpatrywane.

Wszelkie reklamacje dotyczące wad ukrytych towarów rozpatrywane będą zgodnie z procedurami stosowanymi przez producentów lub ich dostawców. W przypadku uznania reklamacji za zasadną towar wadliwy zostanie naprawiony, wymieniony na inny -pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyprzedania wszystkich towarów i braku ich w magazynie lub u dostawców sklepu), sklep zwróci

Nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje inny, dostępny w sklepie. 

Użytkownik traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku :
stwierdzenia w urządzeniu samowolnych zmian konstrukcyjnych, regulacji nieprzewidzianych w instrukcji obsługi,
stwierdzenia dokonania napraw przez osoby nieuprawnione tj. poza punktami serwisu Firmy DASY Sp. z o.o.,
stwierdzenia stosowania przez użytkownika części i materiałów eksploatacyjnych nie rekomendowanych przez Gwaranta;
stwierdzenia celowego uszkodzenia produktu.

Miejscem do składania reklamacji jest firma  ASERPOL Wielobranżowa Hurtownia Internetowa , ul.Nowodworska 15, 59-220 Legnica. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej.

 

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Nabywca składając zamówienie, akceptuje powyższy regulamin sklepu.

 

W sprawach nie uregulowanych regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa w tym w szczególności ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

 

Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym na stronie sklepu internetowego www.eurohurt.legnica.pl są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.) w celach handlowych, promocyjnych, marketingowych oraz statystycznych (w tym, mogą być udostępniane innym podmiotom). Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, Państwa dane mogą być przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Państwu prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, jak i do zastrzeżenia odnośnie ich wykorzystywania.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2011r.